http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/03/Plaquette-Mer_Page_2_Image_00013.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/03/Plaquette-Mer_Page_1_Image_0003.jpg

Pierre de Ronsard初级中学

业主 : Loir-et-Cher省议会
新建和扩建一座容纳500名学生的初级中学
5 021 平方米/ 工程造价: 5 400 000 € / 竣工日期 : 2012年

学院重建项目考虑到以下主要目的 :

  • 满足城市规划对其形象的要求并考虑到建筑与环境的关系
  • 协调新老建筑
  • 高质量基地景观
  • 对建筑的形象要点,业主期望高质量特殊处理建筑入口 。Pierre de Ronsard大街的入口被计为一个内部广场,直接将人们引导进入口大厅。入口大厅造型独特,因为它保证行政区,居住区和教学区的联系和衔接

环保方案 :

  • 低能耗建筑
  • 外墙保温
  • 南立面厚实(创造灰空间)
  • 太阳能热水系统
  • 利用地埋水电表控制水电用量
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/03/Plaquette-Mer_Page_1_Image_0001.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/03/Plaquette-Mer_Page_1_Image_0002.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/03/Plaquette-Mer_Page_1_Image_0004.jpg