http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_1825-CORR.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_8815.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_8789.jpg http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_1336.jpg http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_1839.jpg http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_2381.jpg

Le Clos Saint Jacques公寓

SCIC HABITAT
为Clermont-Ferrand学生管理中心拆除并重建含有240个房间的学生公寓
业主:Clermont-Ferrand学生管理中心

6694 M2 / 8 M€ / 2009-2012年

环保方案 :

  • 将建筑项目融入周边环境中,和周边建筑物的开放度和位置保持一致。
  • 对建筑物的外壳和表皮合理选材,使建筑历久弥新
  • 低耗能建筑级别的能源性能。采用外保温做法,西立面外墙加厚,机械通风可调节湿热,低能耗换气扇。使用的太阳能热传感器加热生活用水。
  • 所有房间均光照充足。
  • 相对于现存建筑,减少可渗水表面。破旧轮胎组成的蓄水池可以蓄水提供灌溉之用
  • 自然采光和照明高效处理。
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_2599.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/MG_2390-modif.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/planmasse.jpg